Zakończenie Roku Akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo, Słuchacze UTW !!!

Tak pięknie rozpoczęliśmy semestr letni roku akademickiego 2019/2020…..

Pandemia zburzyła porządek i nasze plany. Zatrzymała normalny tryb pracy, zajęć i spotkań, uniemożliwiła realizację przygotowanej oferty w zaplanowanej formie.

Dnia 09.06.2020 roku zakończyliśmy kolejny rok akademicki. Obecna sytuacja nie pozwoliła na zorganizowanie uroczystości.

Dziękuję wszystkim uczestnikom zajęć on-line za systematyczną pracę i zaangażowanie, nauczycielom, wykładowcom za pracę ze studentami UTW, za przygotowanie zajęć, za wideo spotkania.

Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły nam realizować nasze cele. W tak trudnym dla nas wszystkich czasie życzliwość, wyrozumiałość i wzajemna pomoc to bezcenny dar. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku to wyjątkowa grupa seniorów.

Życząc Państwu zdrowych spokojnych, ciepłych wakacji mam nadzieję na spotkanie w nowym roku akademickim. Dbajmy o zdrowie!

…żeby tradycji stało się zadość zapraszam do wysłuchania koncertu

Pozdrawiam wszystkich serdecznie: Elżbieta Urbanowicz Prezes Zarządu, Koordynator