Zakończenie semestru zimowego 2020/2021

Drodzy Słuchacze!

Zakończyliśmy semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. Był to wyjątkowo trudny czas. Zwykle na zakończenia semestru  spotykaliśmy się w auli  ZSO nr 1.Wybuch pandemii zmienił organizację  życia społecznego. 

Chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zaplanowanych zadań. Słuchaczom UTW dziękuję za wyrozumiałość i życzliwość. Wykładowcom, nauczycielom za wsparcie i pomoc w przygotowaniu oferty w systemie hybrydowym, z którym słuchacze całkiem dobrze sobie  poradzili.

Aktywność społeczna słuchaczy UTW  ich chęć udziału w życiu społecznym, kreatywność, poczucie odpowiedzialności są budujące.

 

                                                                                                                                                      Elżbieta Urbanowicz

                                                                                                                                Prezes Zarządu i Koordynator UTW