WARSZTATY SEMESTR  ZIMOWY 2022/2023

ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ PO  ROZPOCZĘCIU SEMESTRU   TJ. OD 04.10.2022 R

UWAGA!

DNI I GODZINY ZAJĘĆ W SEMESTRZE MOGĄ ULEC ZMIANIE

BASEN

  Lp.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Ćwiczenia usprawniające w basenie

Od 10.10.2022

poniedziałek 16:00 SP Nr 4 ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
2. Ćwiczenia usprawniające w basenie

Od 06.10.2022

czwartek 16:00 SP Nr 4 ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
3. Ćwiczenia usprawniające w basenie

Od 05.10.2022

środa 18:00 SP Nr 3 ul. Matejki 1 Pruszcz Gdański
4. Rehabilitacja w basenie

Od 02.10.2022

zajęcia ruchowe-kinezyterapia

niedziela

niedziela

9:00

8:20

SP Nr 3 ul. Matejki 1 Pruszcz Gdański

LEKTORATY

Lp.

Przedmiot Grupa Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Język angielski

Od 10.10.2022

A1

A2

poniedziałek

poniedziałek

10:45

11:30

Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4 Pruszcz Gdański
2. Język niemiecki Grupa otwarta uzgodnienia w toku Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4 Pruszcz Gdański

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Lp.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Nowe technologie                     Od 13.10.2022 czwartek 17:00 Szkoła Katolicka ul. Wojska Polskiego Pruszcz Gdański
2. ABC Smartfonów i tabletów Od 10.10.2022
poniedziałek 15:00 SP nr 4 ul.Kasprowicza 52
3. ABC Komputerów                          Od 13.10.2022 czwartek 16:00 Szkoła Katolicka ul. Wojska Polskiego Pruszcz Gdański

WARSZTATY PLASTYCZNE, ZAJĘCIA  PSYCHOLOGICZNE I TERENOWE

Lp.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Plastyka  

Wtorek (p.Roma)

Od 11.10.2022

11:00 Siedziba UTW  ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
Czwartek (p.Ryszard)

Od 13.10.2022

10:00
2. Psychologia szczęścia                          Od 12.10.2022 Środa 10:00 Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
3. Psychologia – Gimnastyka umysłu                                              Od 12.10.2022 Środa 11:00 Siedziba UTW  ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
4. Warsztaty wokalno-muzyczne(CHÓR) NOWOŚĆ! uzgodnienia w toku Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
5. Razem po skarb i przygodę – KESZKI                                                Od 13.10.2022 czwartek 10:00   zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice
6. Dzieje Pomorza                        Od 11.10.2022     
wtorek 11:00 (Spotkanie przed Budynkiem LOT – GDAŃSK) zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice
7. Arteterapia –praktyczne zajęcia manualne                           Od 12.10.2022 Środa 13:00 Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
8. Historia Gdańska/Pruszcza Gdańskiego na przestrzeni wieków Ustalenia w toku Siedziba UTW           ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański

ZAJĘCIA RUCHOWE

Lp.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Ćw.usprawniające narządy ruchu                                                 Od 05.10.2022
Środa  17:00 SP Nr 3 ul. Matejki 1 Pruszcz Gdański
2.

Ćw. fizjoterapeutyczne wzmacniające                                         Od 10.10.2022

Ćw.usprawniające-kinezyterapia                                            Od 09.10.2022

Poniedziałek

niedziela

17:00

8:20

SP Nr 3 ul. Matejki 1 Pruszcz Gdański
3. TAI-CHI                                               Od 12.10.2022 środa 17:10 Sala w kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Wojska Polskiego
4.

 

 

Ćwiczenia rehabilitacyjne usprawniające kręgosłup Wtorek

Od 11.10.2022

9:30 Good Luck Club ul. Jana Kasprowicza 52
Pruszcz Gdański
5.

 

Zajęcia usprawniające narządy ruchu – stretching  

Piątek

Od 07.10.2022

9:30

 

6. Zdrowe plecy Środa

Od 05.10.2022

9:30 Good Luck Club ul. Domeyki 3
Pruszcz Gdański
7. Pakiet rehabilitacyjny/ usprawniający 10 indywidualnych zabiegów ul. Chełmońskiego 3 Pruszcz Gdański
8. Latino solo/ Taniec country                  Od 10.10.2022 Poniedziałek 12:00 Sala w kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Wojska Polskiego
9. Warsztaty wizażu,makijażu,gimnastyka twarzy Ustalenia w toku Siedziba UTW                                    ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
10. Warsztaty o zdrowiu,medycyna naturalna,ziołolecznictwo Ustalenia w toku Siedziba UTW                                    ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
11. Nordic walking OD KWIETNIA zajęcia w terenie

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Grupy zajęć dodatkowych(warsztatów) liczące mniej niż 15 osób.

Dotyczy pkt.8  Regulaminu GUTW filia Pruszcz Gdański.

  Zgodnie z regulaminem  GUTW zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, kiedy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób.

Przychylając się do prośby słuchaczy Zarząd UTW Pruszcz Gdański podjął decyzję :

W przypadku wyrażenia woli uczestników grupy, aby zajęcia się odbywały pomimo braku minimalnej ilości osób w grupie, istnieje możliwość uiszczenia dopłat przez osoby zapisane do grupy, lub też zmniejszenia ilości zajęć w danym semestrze.

Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od ilości osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby osób w grupie.

Wysokość dopłaty obliczmy w następujący sposób: ilość osób brakujących x opłata za przedmiot ÷ ilość osób w grupie = wysokość dopłaty indywidualnej.

Innym wyjściem jest zmniejszenie ilości zajęć w danym semestrze. W grupie liczącej mniej niż 15 osób, ilość zajęć jest zależna od ilości osób w grupie (ilość osób w grupie = ilość zajęć).

Na pierwszych planowanych zajęciach, grupy liczące poniżej 15. osób zostaną poinformowane o możliwych rozwiązaniach (zamknięcie grupy, dopłaty, skrócenie ilości zajęć). W przypadku braku konsensusu uczestników grupy w kwestii możliwych rozwiązań – grupa nie zostanie uruchomiona.

W ciągu 4 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć, słuchacze będą mogli uiścić ewentualne dopłaty. W przypadku braku uiszczenia dopłat przez wszystkich uczestników grupy, zajęcia po upłynięciu tego terminu nie odbędą się.

W przypadku zamknięcia grupy, zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia zostanie pomniejszony o kwotę potrzebną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia).

Szczegółowe informacje w zakładce UTW -Regulamin

   Zarząd  GUTW  filia Pruszcz Gdański

PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZABIERANIU IDENTYFIKATORÓW NA ZAJĘCIA I WYKŁADY

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański