Warsztaty semestr  LETNI 2020 R.

 ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ PO  ROZPOCZĘCIU SEMESTRU   tj. 12.02.2020 R.

Uwaga!

Dni i godziny zajęć w semestrze  mogą ulec zmianie.

BASEN
Lp. Przedmiot Czas (min.) Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Gimnastyka w basenie 60 poniedz.

czwartek

18:00

16:00

Z.S Nr 4
ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
2. Gimnastyka w basenie 60 środa 18:00 S.P Nr 3
ul. J. Matejki 1
Pruszcz  Gdański
3. Pływanie w basenie 60 niedziela 9:00 Z.S Nr 4
ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
4. Rehabilitacja w basenie 60 niedziela 9:00 S.P Nr 3
ul. J. Matejki 1
Pruszcz  Gdański
LEKTORATY
Lp. Przedmiot Grupa Czas (min.) Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Język angielski ZSOiO w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego

 

A2 60 poniedz. 14:50
2. Język hiszpański Grupa otwarta 60 poniedz. 15:30 Fundacja Pomocy Społecznej im. J.Beaumont ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
3. Język angielski B2

A2

60 środa 15:00

16:00

Fundacja Pomocy Społecznej im. J.Beaumont ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
4. Język angielski Nowa grupa od podstaw 60 czwartek 12:30 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
A2 60 czwartek 13:30
A1 60 czwartek 15:30
5. Rozmówki po angielsku Grupa otwarta 60 czwartek 14:30 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
6. Język niemiecki Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
A2 + B1 60 piątek 14:40
B2 60 piątek 13:40
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Lp. Przedmiot Czas (min.) Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. ABC Komputera 60 czwartek 14:00 ZSOiO w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego
2. Nowe technologie 60 wtorek 8:30 Szkoła Katolicka ul. Wojska Polskiego

 

60 wtorek 9:30
WARSZTATY PLASTYCZNE, ZAJĘCIA  PSYCHOLOGICZNE I TERENOWE
Lp. Przedmiot Czas (min.) Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Plastyka ok. 180 wtorek 10:00 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
sobota 9:00
2. Psychologia 60 poniedz. 14:30 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
Psychologia – Droga do szczęścia 60 poniedz. 13:30
3. Relaksacja ciała i umysłu 60 piątek 16:00 Szkoła Katolicka ul. Chopina
4. Razem po skarb i przygodę – KESZKI 90 czwartek 10:00  zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice
5. Zajęcia wokalno – instrumentalne 60 poniedz. 11:00 CKiS
ZAJĘCIA RUCHOWE
Lp. Przedmiot Czas (min.) Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Ćwiczenia aerobowe 30 niedziela 8:15 S.P Nr 3
ul. J. Matejki 1
Pruszcz  Gdański
2. TAI-CHI 60 środa 17:15 Szkoła Katolicka ul. Chopina
3. Taniec Towarzyski 60 czwartek 15:00 S.P Nr 3
ul. J. Matejki 1
Pruszcz  Gdański
4. KINEZYTERAPIA – ćwiczenia ruchowe NOWOŚĆ!!! 60 poniedz. 16:30 S.P Nr 3
ul. J. Matejki 1
Pruszcz  Gdański
5. SZKOŁA PLECÓW NOWOŚĆ!!! 45 piątek 16:00 S.P Nr 3
ul. J. Matejki 1
Pruszcz  Gdański
6.

 

 

Ćwiczenia rehabilitacyjne usprawniające kręgosłup 60 wtorek 9:30 Good Luck Club ul. Jana Kasprowicza 52
Pruszcz Gdański
10:30
piątek 10:30
11:30
7. Ćwiczenia rytmiczne — gimnastyka usprawniająca tańcem 60 poniedz. 9:30
8. Pilates 60 piątek 8:30
9. Zdrowe plecy 60 poniedz. 9:30 Good Luck Club  ul. Domeyki 3
Pruszcz Gdański
10. Gimnastyka na sali 60 środa 16:00 ZSO Nr 1 w Pruszczu Gdańskim
11. Pakiet rehabilitacyjny 10 indywidualnych zabiegów ul. Chełmońskiego 3 Pruszcz Gdański

Zajęcia odbywające się w klubie fitness Good Luck Club są otwarte.

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Grupy zajęć dodatkowych liczące mniej niż 15 osób.

Dotyczy pkt.8  Regulaminu GUTW filia Pruszcz Gdański.

  Zgodnie z regulaminem  GUTW zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, kiedy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób.

Przychylając się do prośby słuchaczy Zarząd UTW Pruszcz Gdański podjął decyzję :

W przypadku wyrażenia woli uczestników grupy, aby zajęcia się odbywały pomimo braku minimalnej ilości osób w grupie, istnieje możliwość uiszczenia dopłat przez osoby zapisane do grupy, lub też zmniejszenia ilości zajęć w danym semestrze.

Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od ilości osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby osób w grupie.

Wysokość dopłaty obliczmy w następujący sposób: ilość osób brakujących x opłata za przedmiot ÷ ilość osób w grupie = wysokość dopłaty indywidualnej.

Innym wyjściem jest zmniejszenie ilości zajęć w danym semestrze. W grupie liczącej mniej niż 15 osób, ilość zajęć jest zależna od ilości osób w grupie (ilość osób w grupie = ilość zajęć).

Na pierwszych planowanych zajęciach, grupy liczące poniżej 15. osób zostaną poinformowane o możliwych rozwiązaniach (zamknięcie grupy, dopłaty, skrócenie ilości zajęć). W przypadku braku konsensusu uczestników grupy w kwestii możliwych rozwiązań – grupa nie zostanie uruchomiona.

W ciągu 4 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć, słuchacze będą mogli uiścić ewentualne dopłaty. W przypadku braku uiszczenia dopłat przez wszystkich uczestników grupy, zajęcia po upłynięciu tego terminu nie odbędą się.

W przypadku zamknięcia grupy, zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia zostanie pomniejszony o kwotę potrzebną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia).

Szczegółowe informacje w zakładce UTW -Regulamin

   Zarząd  GUTW  filia Pruszcz Gdański

PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZABIERANIU IDENTYFIKATORÓW NA ZAJĘCIA I WYKŁADY

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański