Warsztaty semestr  ZIMOWY 2020/2021

 ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ PO  ROZPOCZĘCIU SEMESTRU   tj. od 07.10.2020 R.

Rezygnacja z zajęć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru tj. do 21.10.2020

Uwaga!

Dni i godziny zajęć w semestrze  mogą ulec zmianie.

BASEN
Lp. Przedmiot Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Gimnastyka w basenie OD 13.10.2020 wtorek 15:00 Z.S Nr 4
ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
2. Gimnastyka w basenie OD 08.10.2020 czwartek 15:00 Z.S Nr 4
ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
3. Gimnastyka w basenie OD 10.10.2020 sobota 16:00 Z.S Nr 4
ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
LEKTORATY
Lp. Przedmiot Grupa Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Język angielski OD 15.10.2020 A2 (grupa p.Grażyny) czwartek 13:30 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont                      ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
A2 (grupa czw. 13:30) czwartek 14:30
A1 (grupa czw. 12:30, 15:30) czwartek 15:30
2. Język niemiecki OD 07.10.2020 Grupa otwarta środa 14:00 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont                                ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Lp. Przedmiot Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Nowe technologie (grupa wtorek 8:30) OD 15.10.2020
czwartek 17:00 Szkoła Katolicka               ul. Wojska Polskiego
2. Nowe technologie (grupa wtorek 9:30) OD 15.10.2020
czwartek 18:00 Szkoła Katolicka               ul. Wojska Polskiego
3. ABC Smartfonów

OD 15.10.2020

czwartek 16:00 Szkoła Katolicka               ul. Wojska Polskiego
WARSZTATY PLASTYCZNE, ZAJĘCIA  PSYCHOLOGICZNE I TERENOWE
Lp. Przedmiot Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Plastyka piątek OD 09.10.2020 10:00 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont                                ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
sobota OD 10.10.2020 9:00
2. Zajęcia manualne – arteterapia

NOWOŚĆ!!!

ustalenia w toku
2. Psychologia – „Samorozwój – w stronę szczęścia” wtorek OD 20.10.2020 10:00 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont                                ul. 24 Marca 5
Pruszcz Gdański
Psychologia – „Samorozwój – w stronę szczęścia” wtorek OD 20.10.2020 11:00
3. Relaksacja ciała i umysłu OD 09.10.2020 piątek 9:00 CKIS
4. Razem po skarb i przygodę – KESZKI OD 15.10.2020 czwartek 10:00   zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice
5. Dzieje Pomorza OD 14.10.2020 Spotkanie Gdańsk bud.LOT

NOWOŚĆ!!!

środa 11:00   zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice
6. Zajęcia edukacyjne – Spacerkiem po Pruszczu OD 12.10.2020 Spotkanie przy ZSOiO u. Wojska Polskiego

NOWOŚĆ!!!

poniedziałek 11:00 Zajęcia w terenie
7. Muzykoterapia – zajęcia wokalne

NOWOŚĆ!!!

 

 

Zajęcia rozpoczynamy od listopada
ZAJĘCIA RUCHOWE
Lp. Przedmiot Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Gimnastyka usprawniająca                   (ćw. aerobowe, kinezyterapia, gimnastyka na sali) OD 07.10.2020 środa 17:00 S.P Nr 3
ul. J. Matejki 1
Pruszcz  Gdański
2. TAI-CHI OD 07.10.2020 środa 17:00 Sala w kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Wojska Polskiego
3. Szkoła pleców OD 09.10.2020 piątek 16:00 Sala w kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Wojska Polskiego
5. Taniec Towarzyski OD 15.10.2020 czwartek 15:00 CKiS
6.

 

 

Ćwiczenia rehabilitacyjne usprawniające kręgosłup poniedziałek OD 12.10.2020

(grupa z pt 11:30)

10:30 Good Luck Club              ul. Jana Kasprowicza 52
Pruszcz Gdański
wtorek OD 13.10.2020 9:30
10:30
piątek OD 09.10.2020 10:30
7. Ćwiczenia rytmiczne — gimnastyka usprawniająca tańcem OD 12.10.2020 poniedziałek 9:30
8. Pilates OD 09.10.2020 piątek 9:30
9. Zdrowe plecy OD 08.10.2020 czwartek 10:30 Good Luck Club          ul. Domeyki 3
Pruszcz Gdański
10. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne z automasażem OD 12.10.2020

NOWOŚĆ!!!

poniedziałek 17:15 S.P Nr 3
ul. J. Matejki 1
Pruszcz  Gdański
11. Pakiet rehabilitacyjny 10 indywidualnych zabiegów ul. Chełmońskiego 3 Pruszcz Gdański
12. Pakiet rehabilitacyjny „Sprawny Senior” Termin zajęć ustalany              w gabinecie ul. Chełmońskiego 3 Pruszcz Gdański

Zajęcia z języka angielskiego u p. A.Piontek i języka hiszpańskiego w tym semestrze zostają zawieszone. Z uwagi na małą ilość osób w grupie.

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Grupy zajęć dodatkowych liczące mniej niż 15 osób.

Dotyczy pkt.8  Regulaminu GUTW filia Pruszcz Gdański.

  Zgodnie z regulaminem  GUTW zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, kiedy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób.

Przychylając się do prośby słuchaczy Zarząd UTW Pruszcz Gdański podjął decyzję :

W przypadku wyrażenia woli uczestników grupy, aby zajęcia się odbywały pomimo braku minimalnej ilości osób w grupie, istnieje możliwość uiszczenia dopłat przez osoby zapisane do grupy, lub też zmniejszenia ilości zajęć w danym semestrze.

Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od ilości osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby osób w grupie.

Wysokość dopłaty obliczmy w następujący sposób: ilość osób brakujących x opłata za przedmiot ÷ ilość osób w grupie = wysokość dopłaty indywidualnej.

Innym wyjściem jest zmniejszenie ilości zajęć w danym semestrze. W grupie liczącej mniej niż 15 osób, ilość zajęć jest zależna od ilości osób w grupie (ilość osób w grupie = ilość zajęć).

Na pierwszych planowanych zajęciach, grupy liczące poniżej 15. osób zostaną poinformowane o możliwych rozwiązaniach (zamknięcie grupy, dopłaty, skrócenie ilości zajęć). W przypadku braku konsensusu uczestników grupy w kwestii możliwych rozwiązań – grupa nie zostanie uruchomiona.

W ciągu 4 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć, słuchacze będą mogli uiścić ewentualne dopłaty. W przypadku braku uiszczenia dopłat przez wszystkich uczestników grupy, zajęcia po upłynięciu tego terminu nie odbędą się.

W przypadku zamknięcia grupy, zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia zostanie pomniejszony o kwotę potrzebną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia).

Szczegółowe informacje w zakładce UTW -Regulamin

   Zarząd  GUTW  filia Pruszcz Gdański

PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZABIERANIU IDENTYFIKATORÓW NA ZAJĘCIA I WYKŁADY

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański