WARSZTATY SEMESTR LETNI 2022/2023

ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ PO  ROZPOCZĘCIU SEMESTRU   TJ. OD 15.02.2023 R

UWAGA!

DNI I GODZINY ZAJĘĆ W SEMESTRZE MOGĄ ULEC ZMIANIE

BASEN

  Lp.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Ćwiczenia usprawniające w basenie

Od 20.02.2023 do 26.06.2023

poniedziałek 16:00 SP Nr 4 ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
2. Ćwiczenia usprawniające w basenie

Od 16.02.2023 do 29.06.2023

czwartek 16:00 SP Nr 4 ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
3. Ćwiczenia usprawniające w basenie

Od 15.02.2023 do 28.06.2023

środa 18:00 SP Nr 3 ul. Matejki 1 Pruszcz Gdański
4. Rehabilitacja w basenie

Od 19.02.2023 do 25.06.2023

 

niedziela

 

 

9:00

 

SP Nr 3 ul. Matejki 1 Pruszcz Gdański

LEKTORATY

Lp.

Przedmiot Grupa Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Język angielski

Od 20.02.2023 

A1

A2

poniedziałek

poniedziałek

10:45

11:45

Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4 Pruszcz Gdański
2. Język niemiecki Grupa otwarta ZAJĘCIA ODWOŁANE Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4 Pruszcz Gdański

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Lp.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Nowe technologie


czwartek 16:15 SP Nr 4 ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
2. ABC Komputerów / smartfonó czwartek 15:15 SP Nr 4 ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański

WARSZTATY PLASTYCZNE, ZAJĘCIA  PSYCHOLOGICZNE I TERENOWE

Lp.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Plastyka  

Wtorek (p.Roma)

Od 21.02.2023

11:00 Siedziba UTW  ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
Czwartek (p.Ryszard)

Od 23.02.2023

10:00
2. Psychologia (szczęścia) Komunikacja międzyludzka              Od 22.02.2023 Środa 10:00 Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
3. Psychologia – Gimnastyka umysłu                                              Od 22.02.2023 Środa 11:00 Siedziba UTW  ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
4. Warsztaty emisji głosu (CHÓR)

Od 22.02.2023

Środa  14:30 Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
5. Razem po skarb i przygodę – KESZKI                                                Od 16.02.2023 czwartek 10:00   zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice
6.

 

 

7.

Dzieje Pomorza                        Od 20.02.2023 

 

 

Spacery po Pruszczu Gdańskim

Od 21.02.2023    

poniedziałek

 

 

wtorek

10:00

 

 

10:00

zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice (Pierwsze spotkanie przed Budynkiem LOT – GDAŃSK)

 

 

 

Zajęcia w terenie

 

7. Arteterapia –praktyczne zajęcia manualne (co II tydzień)

Od 22.02.2023

Środa 12:10 Siedziba UTW ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
8. Historia Gdańska/Pruszcza Gdańskiego na przestrzeni wieków odwołane Siedziba UTW   ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański

ZAJĘCIA RUCHOWE

Lp.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne  Od 06.03..2023
Poniedziałek  17:00-17:50 SP Nr 3 ul. Matejki 1 Pruszcz Gdański
2.

Ćw. fizjoterapeutyczne                 Od 15.02.2023

Środa 17:10 SP Nr 3 ul. Matejki 1 Pruszcz Gdański
3.

 

4.

TAI-CHI                               

 

Szkoła pleców – ćwiczenia wzmacniające kręgosłup      odwołane 

środa

 

środa

17:10

 

18:10

Sala w kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Wojska Polskiego

 

4.

 

 

Ćwiczenia rehabilitacyjne usprawniające kręgosłup Wtorek

Od 21.02.2023

9:30 Good Luck Club ul. Jana Kasprowicza 52
Pruszcz Gdański
5.

 

Zajęcia usprawniające narządy ruchu – stretching  

Piątek

Od 17.02.2023

9:30

 

6. Zdrowe plecy Środa

Od 22.02.2023

9:30 Good Luck Club ul. Domeyki 3
Pruszcz Gdański
7. Pakiet rehabilitacyjny/ usprawniający

Do 30.06.2023

10 indywidualnych zabiegów ul. Chełmońskiego 3 Pruszcz Gdański
8. Latino solo/ Taniec country                  Od 20.02.2023 Poniedziałek 12:00 Sala w kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Wojska Polskiego
9. Warsztaty prozdrowotne odwołane Siedziba UTW  ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
10. Nordic Walking Ustalenia w toku zajęcia w terenie

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Grupy zajęć dodatkowych(warsztatów) liczące mniej niż 15 osób.

Dotyczy pkt.8  Regulaminu GUTW filia Pruszcz Gdański.

  Zgodnie z regulaminem  GUTW zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, kiedy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób.

Przychylając się do prośby słuchaczy Zarząd UTW Pruszcz Gdański podjął decyzję :

W przypadku wyrażenia woli uczestników grupy, aby zajęcia się odbywały pomimo braku minimalnej ilości osób w grupie, istnieje możliwość uiszczenia dopłat przez osoby zapisane do grupy, lub też zmniejszenia ilości zajęć w danym semestrze.

Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od ilości osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby osób w grupie.

Wysokość dopłaty obliczmy w następujący sposób: ilość osób brakujących x opłata za przedmiot ÷ ilość osób w grupie = wysokość dopłaty indywidualnej.

Innym wyjściem jest zmniejszenie ilości zajęć w danym semestrze. W grupie liczącej mniej niż 15 osób, ilość zajęć jest zależna od ilości osób w grupie (ilość osób w grupie = ilość zajęć).

Na pierwszych planowanych zajęciach, grupy liczące poniżej 15. osób zostaną poinformowane o możliwych rozwiązaniach (zamknięcie grupy, dopłaty, skrócenie ilości zajęć). W przypadku braku konsensusu uczestników grupy w kwestii możliwych rozwiązań – grupa nie zostanie uruchomiona.

W ciągu 4 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć, słuchacze będą mogli uiścić ewentualne dopłaty. W przypadku braku uiszczenia dopłat przez wszystkich uczestników grupy, zajęcia po upłynięciu tego terminu nie odbędą się.

W przypadku zamknięcia grupy, zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia zostanie pomniejszony o kwotę potrzebną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia).

Szczegółowe informacje w zakładce UTW -Regulamin

   Zarząd  GUTW  filia Pruszcz Gdański

PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZABIERANIU IDENTYFIKATORÓW NA ZAJĘCIA  I WYKŁADY

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański