WARSZTATY SEMESTR  LETNI 2020/2021

ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ PO  ROZPOCZĘCIU SEMESTRU   TJ. OD 17.02.2021 R

UWAGA!

DNI I GODZINY ZAJĘĆ W SEMESTRZE MOGĄ ULEC ZMIANIE

 

BASEN

LP. Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1.

Ćw. usprawniające w basenie od 22.02.2021 poniedziałek 16:00 Z.S Nr 4

ul. Kasprowicza 16

Pruszcz Gdański

2.

Ćw. usprawniające w basenie od 18.02.2021

czwartek

16:00

Z.S Nr 4

ul. Kasprowicza 16

Pruszcz Gdański

3. Ćw. usprawniające w basenie od 21.02.2021 niedziela 9:00

Z.S Nr 4

ul. Kasprowicza 16

Pruszcz Gdański

LEKTORATY

LP.

Przedmiot Grupa Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1.

Język angielski od 11.03.2021 Grupa otwarta Czwartek 13:30 Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4               Pruszcz Gdański

2.

Język angielski w terenie

 NOWOŚĆ!

Grupa otwarta

Ustalenia w toku

3. Język niemiecki od 10.03.2021 Grupa otwarta środa 14:00

Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4               Pruszcz Gdański

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

LP.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1.

Nowe technologie od 11.03.2021
czwartek 17:00

Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4               Pruszcz Gdański

WARSZTATY PLASTYCZNE, ZAJĘCIA  PSYCHOLOGICZNE I TERENOWE

LP.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1.

Plastyka Wtorek

12:00

Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4               Pruszcz Gdański

Środa

10:00

2.

Psychologia – “Samorozwój – w stronę szczęścia”

Od 09.03.2021

wtorek 10:00

Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4               Pruszcz Gdański

3.

Relaksacja ciała i umysłu

Od 13.03.2021

poniedziałek 14:00

Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4               Pruszcz Gdański

4.

Razem po skarb i przygodę – KESZKI Od 04.03.2021 czwartek 10:00

  zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice

5.

Dzieje Pomorza OD 08.03.2021  Spotkanie Gdańsk bud.LOT Poniedziałek 11:00

  zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice

6.

Muzykoterapia – zajęcia wokalne

Od 08.03.2021

Poniedziałek 11:00

Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4               Pruszcz Gdański

7.

Nordic walking

NOWOŚĆ!

OD KWIETNIA

Zajęcia w terenie

8.

Gry miejskie

NOWOŚĆ!

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 11.03.2021 GODZ. 12:00

Zajęcia w terenie

9. Gry planszowe

NOWOŚĆ!

Środa 11:00-14:00

Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4               Pruszcz Gdański

ZAJĘCIA RUCHOWE

LP.

Przedmiot Dzień Godzina

Miejsce zajęć

1.

Gimnastyka usprawniająca Od 03.03.202 środa 17:00

S.P Nr 3

ul. J. Matejki 1

Pruszcz  Gdański

2.

Tai – Chi

Od 03.03.2021

środa 17:00

Sala w kościele pw. Podwyższenia Krzyża ul. Wojska Polskiego

3.

Ćwiczenia rehabilitacyjne usprawniające kręgosłup Wtorek

Od 02.03.2021

10:00

Good Luck Club ul. Jana Kasprowicza 52

Pruszcz Gdański

Piątek  

od 05.03.2021

10:30

4.

Zajęcia usprawniające narządy ruchu – stretching

NOWOŚĆ!

Piątek

Od 05.03.2021

9:30

5.

Zdrowe plecy Od 04.03.2021 czwartek 09:30

Good Luck Club ul. Domeyki 3

Pruszcz Gdański

6.

Ćwiczenia fizjoterapeutyczne z automasażem od 01.03.2021 Poniedziałek 17:00

S.P Nr 3

ul. J. Matejki 1

Pruszcz  Gdański

7.

Pakiet rehabilitacyjno – usprawniający 10 indywidualnych zabiegów

ul. Chełmońskiego 3 Pruszcz Gdański

8. Cofnij czas – Face Fitness czyli gimnastyka twarzy dla każdego NOWOŚĆ!

Od 08.03.2021

Poniedziałek 15:15

Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4               Pruszcz Gdański

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Grupy zajęć dodatkowych liczące mniej niż 15 osób.

Dotyczy pkt.8  Regulaminu GUTW filia Pruszcz Gdański.

  Zgodnie z regulaminem  GUTW zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, kiedy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób.

Przychylając się do prośby słuchaczy Zarząd UTW Pruszcz Gdański podjął decyzję :

W przypadku wyrażenia woli uczestników grupy, aby zajęcia się odbywały pomimo braku minimalnej ilości osób w grupie, istnieje możliwość uiszczenia dopłat przez osoby zapisane do grupy, lub też zmniejszenia ilości zajęć w danym semestrze.

Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od ilości osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby osób w grupie.

Wysokość dopłaty obliczmy w następujący sposób: ilość osób brakujących x opłata za przedmiot ÷ ilość osób w grupie = wysokość dopłaty indywidualnej.

Innym wyjściem jest zmniejszenie ilości zajęć w danym semestrze. W grupie liczącej mniej niż 15 osób, ilość zajęć jest zależna od ilości osób w grupie (ilość osób w grupie = ilość zajęć).

Na pierwszych planowanych zajęciach, grupy liczące poniżej 15. osób zostaną poinformowane o możliwych rozwiązaniach (zamknięcie grupy, dopłaty, skrócenie ilości zajęć). W przypadku braku konsensusu uczestników grupy w kwestii możliwych rozwiązań – grupa nie zostanie uruchomiona.

W ciągu 4 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć, słuchacze będą mogli uiścić ewentualne dopłaty. W przypadku braku uiszczenia dopłat przez wszystkich uczestników grupy, zajęcia po upłynięciu tego terminu nie odbędą się.

W przypadku zamknięcia grupy, zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia zostanie pomniejszony o kwotę potrzebną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia).

Szczegółowe informacje w zakładce UTW -Regulamin

   Zarząd  GUTW  filia Pruszcz Gdański

PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZABIERANIU IDENTYFIKATORÓW NA ZAJĘCIA I WYKŁADY

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański