Warsztaty semestr  LETNI 2023/2024

 ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ PO  ROZPOCZĘCIU SEMESTRU   tj. od 14.02.2024 R.

Uwaga! Dni i godziny zajęć w semestrze mogą ulec zmianie.

 

BASEN

  Lp. Przedmiot Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Ćwiczenia usprawniające w basenie

OD 19.02.2024

 

poniedziałek 16:00 ZS Nr 4 ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
2. Ćwiczenia usprawniające w basenie

OD 15.02.2024

 

czwartek 16:00 ZS Nr 4 ul. Kasprowicza 16
Pruszcz Gdański
3. Ćwiczenia usprawniające w basenie

OD 14.02.2024

 

środa 18:00 SP Nr 3 ul. Matejki 1                                         Pruszcz Gdański
4. Rehabilitacja w basenie

OD 18.02.2024

niedziela 9:00 SP Nr 3 ul. Matejki 1                                         Pruszcz Gdański

LEKTORATY

Lp. Przedmiot Grupa Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Język angielski

OD 20.02.2024

 

A1

 

wtorek 10:45 Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont  ul. Polskich Kolejarzy 4 Pruszcz Gdański
2. Język angielski

OD 20.02.2024

A2 wtorek 11:30 Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont   ul. Polskich Kolejarzy 4 Pruszcz Gdański
3.. Język niemiecki

OD 22.02.2024

Grupa otwarta czwartek 16:20 Fundacja Pomocy Społecznej  im. J. Beaumont   ul. Polskich Kolejarzy 4 Pruszcz Gdański

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Lp. Przedmiot Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Nowe technologie

OD 22.02.2024

czwartek 17:00 Szkoła Katolicka, ul. Dobrowolskiego 11
2. ABC Smartfonów i tabletów

OD 22.02.2024

czwartek 17:00 Szkoła Katolicka, ul. Dobrowolskiego 11
3. ABC Komputerów

OD 22.02.2024

czwartek 17:00 Szkoła Katolicka, ul. Dobrowolskiego 11

WARSZTATY PLASTYCZNE, ZAJĘCIA  PSYCHOLOGICZNE I TERENOWE

Lp. Przedmiot Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Plastyka  

poniedziałek (p.Roma)

OD 04. 03.2024

 

 

11:00 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
czwartek (p.Ryszard)

OD 07.03.2024

 

 

10:00
2. Psychologia szczęścia – komunikacja

OD 06.03.2024

środa

 

10:00

 

Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
3. Psychologia – Siłownia pamięci

 

Ustalenia w toku
4. Zajęcia manualne

OD 28.02.2024

środa 12:30 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański
5. Warsztaty muzyczno – wokalne CHÓR

OD 19.02.2024

poniedziałek 14:00 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański

ZAJĘCIA TERENOWE

1. Dzieje Pomorza

 OD 04.03.2024 

poniedziałek 10:00   zajęcia w terenie – Gdańsk i okolice

Pierwsze spotkanie przy LOT Gdańsk

2. Spacery po Pruszczu Gdańskim

OD 05.03.2024

wtorek 10:00   zajęcia w terenie

Pierwsze spotkanie przy ZSOiO ul. Wojska Polskiego 4

ZAJĘCIA RUCHOWE

Lp. Przedmiot Dzień Godzina Miejsce zajęć
1. Ćw.  rehabilitacyjne usprawniające kręgosłup

OD 05.03.2024

 

wtorek

 

9:30

 

Good Luck Club ul. Jana Kasprowicza 52
Pruszcz Gdański
2. Ćw. fizjoterapeutyczne – wzmacniające

OD 19.02.2024

poniedziałek 17:00 sala przy kościele ul. Wojska Polskiego
3. Ćw. usprawniające narządy ruchu

OD 14.02.2024

Środa 17:00 SP Nr 3 ul. Matejki 1                                         Pruszcz Gdański
4. Fitness na krześle

OD 19.02.2024

Poniedziałek 18:00 sala przy kościele ul. Wojska Polskiego
5. Pakiet rehabilitacyjny/ usprawniający 10 indywidualnych zabiegów ul. Chełmońskiego 3 Pruszcz Gdański
6. Terapia tańcem

OD 13.03.2024

środa 12:30 ul. Chełmońskiego 3 Pruszcz Gdański
7. Rehabilitacja tańcem

OD 14.03.2024

czwartek 12:00 ul. Chełmońskiego 3 Pruszcz Gdański
8. Stretching

OD 01.03.2024

 

piątek

 

9:30 Good Luck Club ul. Kasprowicza 52
Pruszcz Gdański
9. Tai- chi

OD 06.03.2024

środa 17:00 sala przy kościele ul. Wojska Polskiego
10. Ćw. wzmacniające kręgosłup

OD 06.03.2024

środa 18:00 sala przy kościele ul. Wojska Polskiego
11. Zdrowe plecy

OD 06.03.2024

środa 9:30 Good Luck Club ul. Domeyki 3
Pruszcz Gdański
12. Latino solo/taniec country

OD 19.02.2024

poniedziałek 12:00 sala przy kościele ul. Wojska Polskiego
13. Ćw. ruchowe – Kinezyterapia

OD 18.02.2024

niedziela 8:20 SP Nr 3 ul. Matejki 1 Pruszcz Gdański
14. Ćw. ruchowe – wzmacniające na krześle

OD 06.03.2024

środa 15:30 Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont ul. Polskich Kolejarzy 4
Pruszcz Gdański

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Grupy zajęć dodatkowych(warsztatów) liczące mniej niż 15 osób.

Dotyczy pkt.8  Regulaminu GUTW filia Pruszcz Gdański.

  Zgodnie z regulaminem  GUTW zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, kiedy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób.

Przychylając się do prośby słuchaczy Zarząd UTW Pruszcz Gdański podjął decyzję :

W przypadku wyrażenia woli uczestników grupy, aby zajęcia się odbywały pomimo braku minimalnej ilości osób w grupie, istnieje możliwość uiszczenia dopłat przez osoby zapisane do grupy, lub też zmniejszenia ilości zajęć w danym semestrze.

Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od ilości osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby osób w grupie.

Wysokość dopłaty obliczmy w następujący sposób: ilość osób brakujących x opłata za przedmiot ÷ ilość osób w grupie = wysokość dopłaty indywidualnej.

Innym wyjściem jest zmniejszenie ilości zajęć w danym semestrze. W grupie liczącej mniej niż 15 osób, ilość zajęć jest zależna od ilości osób w grupie (ilość osób w grupie = ilość zajęć).

Na pierwszych planowanych zajęciach, grupy liczące poniżej 15. osób zostaną poinformowane o możliwych rozwiązaniach (zamknięcie grupy, dopłaty, skrócenie ilości zajęć). W przypadku braku konsensusu uczestników grupy w kwestii możliwych rozwiązań – grupa nie zostanie uruchomiona.

W ciągu 4 dni roboczych od rozpoczęcia zajęć, słuchacze będą mogli uiścić ewentualne dopłaty. W przypadku braku uiszczenia dopłat przez wszystkich uczestników grupy, zajęcia po upłynięciu tego terminu nie odbędą się.

W przypadku zamknięcia grupy, zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia zostanie pomniejszony o kwotę potrzebną na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia (wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia).

Szczegółowe informacje w zakładce UTW -Regulamin

   Zarząd  GUTW  filia Pruszcz Gdański

PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZABIERANIU IDENTYFIKATORÓW NA ZAJĘCIA  I WYKŁADY

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański