Wykład

      Zapraszamy na wykład 26.02.2019 godz 14.30   (aula ZSO Nr 1)

Temat wykładu:  „Nowoczesne technologie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej”

Na wstępie przypomniane zostaną czynniki wpływające na zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz ich wpływ na zdrowie nasze i naszych bliskich. W pierwszej części wykładu zaprezentowane będą sposoby właściwej eksploatacji powszechnie używanych kotłów c.o.  oraz metody wytwarzania ciepła z Odnawialnych Źródeł Energii     ( OZE ). Szczególny nacisk położony będzie na kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz źródła geotermalne. W drugiej części zajmiemy się teoretycznymi podstawami zjawiska generowanie napięcia i przepływu prądu elektrycznego omówione na podstawie konwencjonalnego układu elektrowni. Przedstawione będą  przykłady zastosowania OZE do produkcji energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wiatrowych, wodnych, fotowoltaiki. A dla wytrwałych – elektrownia atomowa.

Opis: stopka