FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM. J. BEAUMONT W PRUSZCZ GDAŃSKIM

       ul. Polskich Kolejarzy 4

83-000 Pruszcz Gdański

NIP 593 17 82 935

tel. (58) 303 61 92

e-mail:

fundacja.jb@gmail.com

utw.biuro@gmail.com

Nr konta: 19 8335 0003 0116 1454 2000 0004

ORGANIZACYJNE

Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Pruszczu Gdańskim — prowadzi Fundacja Pomocy Społecznej

im.  Jane Beaumont i działa w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

nad którym opiekę sprawuje Prorektor ds. Kształcenia

  dr hab. Arnold Kłonczyński prof nadzw.UG.

Siedziba UTW znajduje się w Pruszczu Gdańskim.

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 4
Tel.: 58 303-61-92, 662 029 014

E-mail: fundacja.jb@gmail.com

Biuro czynne dla słuchaczy UTW w godzinach:

Praca biura odbywa się w systemie hybrydowym, prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności.

 

Wszystkie sprawy możesz załatwić w Pruszczu Gdańskim

Serdecznie zapraszamy!

Władze Fundacji:

Zarząd:

Prezes Zarządu: Elżbieta Urbanowicz

Skarbnik: Danuta Mączewska

Członek-rzecznik: Barbara Biegańska

Rada Nadzorcza:

 Przewodnicząca: Halina Drozd

 Wiceprzewodniczący: Bogusław Zarecki

 Sekretarz: Andrzej Chremplewski 

 Członek: Ks. Stanisław Łada