Pruszcz Gdański ul. 24 Marca 5

tel. (58) 303 61 92

e-mail:

fundacja.jb@gmail.com

utw.biuro@gmail.com

Nr konta: 19 8335 0003 0116 1454 2000 0004

ORGANIZACYJNE

Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Pruszczu Gdańskim — prowadzi Fundacja Pomocy Społecznej

im.  Jane Beaumont i działa w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

nad którym opiekę sprawuje Prorektor ds. Kształcenia

  dr hab. Arnold Kłonczyński prof nadzw.UG.

Siedziba UTW znajduje się w Pruszczu Gdańskim.

83-000 Pruszcz Gdański, ul. 24 Marca 5
Tel.: 58 303-61-92, 662 029 014

E-mail: fundacja.jb@gmail.com

Biuro czynne dla słuchaczy UTW w godzinach:

Poniedziałki: 12.oo — 17.oo

Wtorki: 14.oo — 16.oo

Środy: 14.oo — 16.oo

Czwartki: 14.oo — 16.oo

Piątki: nieczynne

Wszystkie sprawy możesz załatwić w Pruszczu Gdańskim

Serdecznie zapraszamy!

Władze Fundacji:

Zarząd:

Prezes Zarządu: Elżbieta Urbanowicz

Skarbnik: Danuta Mączewska

Członek-rzecznik: Barbara Biegańska

Rada Nadzorcza:

 Przewodnicząca: Halina Drozd

 Wiceprzewodniczący: Bogusław Zarecki

 Sekretarz: Andrzej Chremplewski 

 Członek: Ks. Stanisław Łada