W bieżącym 2018 roku  przypada 10-ta rocznica powołania przez Fundacje Pomocy Społecznej im. J. Beaumont Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim.

Założycielką pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku była profesor Halinę Szwarc. Powstał on w 1975r. w Warszawie. Nasz powstał 33 lata później, 6 lutego 2008r. Inicjatorkami utworzenia UTW były wolontariuszki Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim panie:  Barbara Biegańska, Romana Karmasz i Halina Szumiło.

Uniwersytet działa pod wspólnym  patronatem  Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański, Starosty Powiatu Gdańskiego i Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont. W styczniu 2008 podpisano list intencyjny. Inicjatorkami utworzenia UTW były wolontariuszki Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim.

Pierwszym Prezesem i Koordynatorem  UTW była  Halina Szumiło, od 2011 roku nadal Prezesem Fundacji i Koordynatorem UTW jest Elżbieta Urbanowicz.

Dziesięć lat to dużo i niewiele, ale na pewno był to czas wszechstronnego rozwoju zarówno Uniwersytetu jak i jego słuchaczy. Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce aktywizujące lokalną społeczność. Jest nie tylko ważnym elementem systemu kształcenia i doskonalenia ustawicznego, ale również idealną odpowiedzią na procesy demograficzne zachodzące we współczesnym, starzejącym się społeczeństwie Europy. W wymiarze indywidualnym daje seniorom poczucie przynależności, stanowi okazję wyjścia do ludzi, umożliwia rozwój osobisty, udział w życiu społecznym po zakończeniu aktywności zawodowej. Pozwala nawiązać nowe i podtrzymywać kontakty koleżeńskie, po prostu cieszyć się życiem.

Celem Fundacji w 2008 roku było zaktywizowanie ludzi, którzy mają pomysł na aktywne, twórcze życie. Zaczęło się od ,,plastyczek’’, które chciały rozwijać swój talent. Dołączyli seniorzy na lektoraty języków obcych, na ćwiczenia aby poprawić swą sprawność fizyczną, na psychologię,żeby  ćwiczyć pamięć,na zajęcia komputerowe,żeby poznawać nowe technologie,na spotkania integracyjne,żeby miło spędzać czas w gronie rówieśników.

Wspólnie stworzyliśmy i rozwijamy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest wspólnym dziełem i służy seniorom. Możemy postawić znak równości między byciem seniorem, a aktywnością, radością i spełnieniem.
Dotychczasową działalnością udowodniliśmy, że rozwiązywanie problemów środowiska senioralnego jest również ważne jak kształcenie młodzieży.

W 2008 roku odbyła się pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim. Ślubowanie złożyło ok.200-stu abiturientów. Oferta obejmowała wykłady i 9 sekcji-warsztatów. Dziś Uniwersytet liczy około 400 słuchaczy a  poza wykładami  w ofercie dodatkowej mamy 46 grup warsztatowych.  Na sukces, którym niewątpliwie jest nasz Uniwersytet składa się wiele czynników a najważniejszy to czynnik ludzki. To ludzie tworzą wspólnotę  uniwersytecką. Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta i powiatu – samorządowcami, którzy rozumieją potrzeby seniorów  rozwój  i poszerzanie oferty jest możliwy.

I tak do dziś wspólnie tworzymy i rozwijamy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim. Możemy realizować marzenia seniorów nie tylko  miasta  ale i również  powiatu. Nasi słuchacze poza ofertą edukacyjną chętnie uczestniczą w wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz w wydarzeniach   kulturalno-oświatowych. Wspólnie odwiedzamy muzea, filharmonie, opery, teatry, kina.

W każdym semestrze proponujemy słuchaczom wykłady z różnych dziedzin historii, prawa, medycyny, religioznawstwa, kulturoznawstwa, fizykoterapii, chemii i fizyki, geografii, malarstwa, etc. Wykładowcami są profesorowie z Politechniki, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego, słuchacze  mogą również korzystać z lektoratów językowych: uczyć się języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego, nauki rysunku, malarstwa, psychologii, gimnastyki i rehabilitacji w basenie oraz różnych gimnastyk na salach dobrze wyposażonych w profesjonalny sprzęt. Mamy też własny chór uniwersytecki, który od 2 lat uświetnia występami różne uroczystości. Przygotowując ofertę wsłuchujemy się w potrzeby słuchaczy. Tworzymy  zajęcia zgodnie z zainteresowaniami  naszych seniorów. Staramy się aby oferta była na tyle interesująca żeby, każdy znalazł coś dla siebie.

Z okazji Jubileuszu wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przyjaciołom, sympatykom składam serdeczne życzenia zdrowia, radości, realizacji niespełnionych marzeń.

Elżbieta Urbanowicz