Rezygnacje z zajęć

Drodzy Słuchacze!

Uprzejmie zgodnie z regulaminem zmiany i rezygnacje z zajęć będą możliwe od dnia 14.02.2024 do dnia 27.02.2024 r.

Po tym terminie roszczenia nie będą uwzględniane.